Firma Przedsiębiorstwo-Handlowo Produkcyjne
Giolli Sp. z o.o. (NIP 7830035600) otrzymała
subwencję finansową w ramach programu
rządowego udzieloną przez PFR S.A.

PFR